Realizacja celów w procesie coachingowym

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Klienci wykorzystują coaching w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki temu klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Jako coach słucham, obserwuję i przystosowuję własne podejście do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki temu klient wydobywa własne rozwiązania i strategie. Wierzę, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. jako coach skupiam się na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Jak pracuję?

Coaching, który prowadzę jest coachingiem holistycznym, który w odróżnieniu od coachingu „on-the-job”, pracuje w oparciu o misję, tożsamość, wartości i przekonania klienta. Coaching holistyczny uwzględnia całą osobę, z jej przeszłością, teraźniejszością, przyszłością oraz ze wszystkimi rolami, które pełni ona w życiu. Coaching koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłość i na rozwiązania.

Coach i klient pozostają w partnerskiej relacji opartej na równości, otwartości i wzajemnym zaufaniu. Założeniem coachingu jest, że klient posiada w sobie wszelkie zasoby, dzięki którym może rozwiązać swój problem. Tym co daje coach jest uważna obecność, empatyczne słuchanie, stawianie odpowiednich pytań w odpowiednim momencie procesu coachingowego oraz udzielanie niezbędnej informacji zwrotnej. Coach ma pytania, a klient odpowiedzi.

Coaching nie jest doradztwem

Coach nie daje gotowych rozwiązań, nie sugeruje, nie podpowiada. Coach jest lustrem, w którym klient może się sobie uważnie przyjrzeć.

Cel coachingu

Celem coachingu jest świadoma zmiana w pożądanym kierunku. Aby mogła ona nastąpić musi zajść równowaga między wglądem a działaniem. Rozwój nie polega na tym, aby wiedzieć więcej, tylko aby działać inaczej. Mądrość człowieka poznajemy nie po tym, co mówi, ale po sposobie, w jaki działa.

 

Zasady procesu coachingowego

Coaching jest procesem, a nie jednorazowym spotkaniem. Jednorazowe spotkanie jest interwencją, która może być przeprowadzana metodami coachingowymi. Proces coachingowy składa się standardowo z 9 sesji, każda trwa 1,5 godziny zegarowe. Coaching jest zgodny z naturalną zmianą człowieka, stąd sesje odbywają się z taką intensywnością jak oczekuje klient. Zazwyczaj po zakończonej sesji klient otrzymuje zadanie domowe, które stoi w absolutnej zgodzie ze światem wartości klienta, a przy tym stanowi dla niego wyzwanie. Mówi się czasem, że coaching dzieje się pomiędzy sesjami. Coaching zawsze jest dobrowolny, a klient sam określa tematykę sesji.

Coacha obowiązuje zasada całkowitej poufności informacji. Zasada ta przejawia się również w coachingu, który prowadzę w ramach organizacji. Oznacza to, że nie ujawniam ani przełożonym, ani działowi HR, jakichkolwiek informacji, w których posiadaniu znalazłam się podczas sesji z klientem. Dokonywanie wglądów i wprowadzanie zmian jest możliwe tylko w atmosferze otwartości, bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Efekt coachingu jest mierzalny poprzez zmianę w zachowaniach klienta. To on określa swoje kryterium sukcesu osiągnięcia własnego celu.

Zapraszam serdecznie do lektury tekstów na temat rozwoju osobistego i zawodowego w zakładce BLOG. Tam też znajduje się wywiad ze mną w którym bardziej szczegółówo opowiadam o niuansach pracy ze mną.

Korzyści z coachingu

Proces coachingu ma na celu ŚWIADOMĄ ZMIANĘ w pożądanym kierunku. W coachingu klient definiuje, gdzie jest i dokąd zmierza, czyli jaki jest jego cel. Nie ma coachingu bez zdefiniowania celu, celu zgodnego z misją i wartościami klienta. Zmiana może dotyczyć życia zawodowego bądź prywatnego, jedno wpływa na drugie, a człowiek jest całością i tak właśnie, jako jedną całość, traktuje klienta coaching holistyczny.

Zasady współpracy dla klientów indywidualnych

  • Sesja coachingowa zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie i trwa do 1,5 godziny zegarowej. 
  • Na sesję przyjdź z własnym tematem.
  • Nastaw się, że zmiana w procesie jest uzależniona od Twojej gotowości na zmianę, którą chcesz wypracować.
  • To Ty jesteś autorem swojej drogi do celu.
  • Koszt 1,5 godzinnej sesji coachingowej dla klientów indywidualnych wynosi 300 PLN.