Executive coaching

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menedżerów.  Celem executive coaching jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby coachowanej.

Wypełnienij ankiedę i umów się na gratisową konsultację. 

 

Korzyści:

 • Według badań ICF wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu executive coachingu efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.
 • Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych – zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.
 • Dzięki executive coachingowi menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę, skupić swoje myślenie na priorytetach, wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, wyznaczyć ścieżkę rozwoju i konsekwentnie ją realizować.
 • Najważniejsze w procesie executive coachingu jest to, że korzyści odnosi tutaj nie tylko sam coachowany menedżer, ale również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.
 • Istotnym zagadnieniem w executive coachingu jest kontraktowanie celów. Jednym z kluczowych czynników sukcesu procesu executive coachingu, jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.

 

Proces indywidualnego executive coachingu obejmuje:

 • 1 spotkanie diagnostyczne,
 • 9 spotkań konsultacyjno- coachingowych,
 • 1 spotkanie podsumowujące proces,
 • Czas trwania sesji: 60 min,
 • Ilość spotkań w miesiącu: 3,
 • Kontrola postępów klienta pomiędzy sesjami,
 • Zadania dla klienta pomiędzy sesjami,
 • 3 sesje przypominające po zakończonym procesie coachingowym – 1 w miesiącu (sesje tego typu są stosowane w razie potrzeb klienta),
 • Postępy klienta są mierzone na początku oraz na zakończenie procesu.