Metody i techniki coachingu w pracy z osobą młodą

23-02-2017

CEL:

 • Przybliżenie uczestnikom korzyści płynących z wykorzystania narzędzi coachingowych
 • Zapoznanie z coachingowym stylem pracy w szkole i jego wpływem na budowanie motywacji ucznia

 
 

CZAS TRWANIA WARSZTATU:

 • 3 godziny (2 przerwy kawowe)

 

DLA KOGO?

 • Dla doradców zawodowych
 • Dla pedagogów szkolnych
 • Dla nauczycieli
 • Dla wychowawców
 • Dla osób pracujących z osobami młodymi w formie warsztatów,
 • Dla pracowników świetlic,
 • Dla pracowników domów kultury
 • Dla właścicieli firm organizujących dla młodzieży obozy, kolonie, półkolonie, warsztaty rozwojowe
 • Dla liderów akcji społecznych skierowanych na rozwój osób młodych


PROGRAM:

 • Coaching kariery jako sposób na poszerzenie warsztatu doradcy zawodowego/ nauczyciela/ wychowawcy/pedagoga
 • Kompetencje coachingowe w pracy z osobą młodą
 • Równoważność jako fundament komunikacji
 • Rola słuchania vs słyszenia w pracy metodami coachingowymi
 • Rola wartościującej informacji zwrotnej w rozwijaniu umiejętności osób młodych
 • Narzędzia Life coachingu i coachingu kariery w pracy indywidualnej i grupowej z osobami młodymi


https://www.facebook.com/events/768845173265134/

 

Lista wpisów