Coaching grupowy to jednostkowa sesja lub jednodniowy warsztat z zastosowaniem metody coachingu grupowego, która obejmuje deskusje w małych grupach, ćwiczenia refleksyjne, planowanie działań oraz ustalanie zobowiązań i odpowiedzialności. Plan pracy tworzy grupa, która jest motorem procesu i w dużej mierze ustala i wywiera wpływ na kierunek, tempo i omawiane sprawy. Grupa wpływa też na dobór ćwiczeń stosowanych w pracy. Prowadzący proces coachingowy dysponuje narzędzia, doświadczenie jako coach i falicytator.


Grupa w założeniu ma być 10 - 15 osób.

Praca w coachingu grupowym jest tak zaaranżowana, aby klient mógł odkrywać jak najwięcej przez swoje doświadczenie. Główny wątek może należej niekiedy do coacha. Powstaje on jednak po wstępnych konsultacjach z każdym uczestnikiem, a we firmie też z zamawiającym.

Każda sesja zaczyna się od wprowadzenia, gdzie uczestnicy deklarują jakim problemem związanym z głównym wątkiem chcieli by się zająć podczas danego spotkania. Komentarze uczestników dają wgląd w kierunki, za którymi grupa może podążyć. Są to też informacje o potrzebach uczestników.

 

Proces grupowego coachingu zawodowego obejmuje:

- 1 spotkanie diagnostyczne dla każdego uczestnika

- 8 spotkań coachingowych, każda po 3 godziny,

- Ilość spotkań w miesiącu: 2,

- Kontrola postępów zespołu na 2 razy podczas procesu coachingowego,

- Zadania dla grupy pomiędzy sesjami,

- Sesje indywidualne dla uczestników - 2 dla każdej osoby (bądź więcej, w zależności od indywidualnych ustaleń)

 

Podczas każdego procesu coachingowego stosuję szeroką paletę narzędzi coachingowych:

- mapa celów,

- plan rozwoju grupy,

- matryce motywacji,

- narzędzia do planowania,

- badanie predyspozycji zawodowych

- monitorowania i badania efektywności prowadzenia projektów. 

 

Korzyści dla organizacji oraz pracowników:

- wyznaczenie ambitnych celów zawodowych indywidualnych oraz grupowych,

- znalezienie nowych obszarów rozwoju zespołu,

- rozwijanie kompetencji niezbędnych do osiągania kluczowych celów zespołu i organizacji,

- rozwijanie umiejętności i wiedzy w celu wzmocnienia efektywności działań zespołu,

- rozwijanie umiejętności sprawnego wypracowywania rozwiązań optymalnych,

- zbudowanie silnego i zaangażowanego zespołu,

- wypracowanie metod pokonywania ograniczeń grupowych i indywidualnych,

- zwiększenie produktywności zespołu poprzez poprawę komunikacji oraz współpracy pomiędzy członkami grupy,

- aktywowanie pełnego potencjału członków zespołu.