Asertywność w pracy zespołu

Podstawa zdrowej komunikacji w miejscu pracy leży w asertywności pracowników. Ta z kolei jest fundamentem efektywnej współpracy podczas osiągania celów. Moduł warsztatu z asertywności jest moją propozycją programu rozwojowego dla zespołu. Jego nadrzędnym celem jest zaproszenie jego członków do wspólniego wzmacniania relacji, by wspólnie cieszyć się wsparciem, motywacją i efektywnością.  Ten warsztat jest wprowadzeniem do team coachingu. 

Zawiera on:

 • ujęcie asertywnośći w odniesieniu do Analizy Transakcyjnej - Uczestnicy doświadczają, a następnie sięgają po wiedzę teoretyczną.
 • komunikację asertywną - warsztaty pogłębiające doświadczenie + wiedza teoretyczna,
 • sztukę udzielania feedbacku oraz informacji zwrotnej,
 • ćwiczenia budowania zespołu.

 

Cel warsztatu:

 • Stworzenie zespołowi przestrzeni zaufania i komfortu do pracy nad komunikacją wspierającą.
 • Poszerzenie wiedzy na temat asertywności.
 • Doświadczanie korzyści z umiejętności udzielania feadbacku,
 • Wzmocnienie motywacji pracowników.

Czas trwania warsztatu:

 • pierwszy dzień szkoleniowy: 7 godzin
 • drugi dzień szkoleniowy:       7 godzin

 

Program rozwojowy został tak zaprojektowany, aby można go było relalizować w systemie 2 dni, bądź każdy z dni w odstępie czasowym. 

Istnieje możliwość pogłębienia procesu rozwojowego o pracę indywidualną w formie coachingu/ mentoringu, bądź konsultingu. 

 

Podstawą prężnie rozwijających się organizacji są zdrowo funkcjonyjące team'y. Jeśli członkowie zespołu w Państwa firmie:

 • ... nie mają motywacji do pracy?
 • ... popełniają błędy komunikacyjne, które niosą ze sobą zbędnie koszty i nie wyciągają wniosków?
 • ... unikają odpowiedzialności za powierzone zadania?
 • ... boją się otwarcie ze sobą komunikować na temat swoich potrzeb? 
 • ... nie współpracują z innymi zespołami?
 • ... skoncentrowani są na niezdrowej rywalizacji? 
 • ... mobbingują członków w zespole?

 

... to inwestycja w ten warsztat jest dobrym rozwiązaniem. 

 
 

W poszukiwaniu swojego Kaitiaki

Warsztat transformujący, podczas którego będziecie mogli pożegnać się z tym co stare, by w waszych sercach, umysłach mogła narodzić się przestrzeń do budowania nowego. Warsztat został oparty na konwencji "podróży bohatera".


Joseph Campbell, amerykański badacz, antropolog kultury, mitoznawca i religioznawca,. badając mity różnych kultur zauważył, że niemal wszystkie bazują na podobnej strukturze. Zostało to wykorzystane w świece filmu. Hollywood oraz w tym warsztacie. Uczestnicy coachingu grupowego podróżują w głąb siebie, przechodząc 7 etapów drogi. Głównym bohaterem zmiany jest sam uczestnik. Każdy z etapów stanowi żródło inspiracji, refleksji, by ostatecznie postawić sobie nowy cel, dzięki czemu dokona się ich głęboka zmiana.


 

Dla uczestkoków warsztatów ten czas to:

 • Wyprawa w nieznane
 • Czas próby
 • Czas mierzenia się ze słabościami
 • Czas odkrywania nowych możliwości
 • Czas odkrywania prawdy o sobie
 • Ta podróż to szansa żeby spotkać nowych sojuszników, przyjaciół, wewnę†rznego mędrca
 • To szansa by znaleźć właściwą drogę

 


Podczas tego warsztatu uczestnicy mogą doświadczać siebie w aspekcie: emocjonalnym, tożsamościowym, zawodowym, relacyjnym, materialnym, by móc lepiej siebie zrozumieć, wyciągnąć wnioski, by móc odważnie podejmować nowe wyzwania i cieszyć się swoją sprawczością.


Dzień pierwszy:

Zapraszamy do siebie wszystkie sytuacje, fantazje na własny temat, relacje, emocje, które chcielibyście zostawić w starym roku.


Dzień drugi:

Pogłębiamy myśl centralną z dnia pierwszego. Do obiadu przyglądamy się aspektom z życia codziennego, takim jak:

 • Tożsamość - tzn. Kim jestem dla siebie? Jacy byliśmy w ubiegłym roku we własnych oczach?
 • Ja w relacjach? - Co się ważnego wydarzyło? Jakie było moje najważniejsze wyzwanie relacyjne w roku 2020?
 • Ja i moje finanse - Czym są dla mnie pieniądze, posiadanie? Jak posiadanie ma się do relacji ze sobą? Co chcę zmienić w nowym roku?
 • Ja i moje potrzeby emocjonalne.

Po południu stawiamy kroki w przyszłość po wnioskach wyciągniętych w pierwszej połowie dnia. Tworzymy nową wizję siebie w aspektach relacyjnych, tożsamościowych, finansowych.

Tworzymy nową mapę siebie, stawiamy ambitne cele, wydobywamy obszary, które chcemy uwolnić w nowym roku.


Dzień trzeci:

Szukamy i doświadczamy zasobów, talentów, dzięki którym osiągniemy to co pragniemy.


Metody pracy:

 • Praca w grupach,
 • Praca w parach,
 • Coaching grupowy,
 • Praktyczne ćwiczenia na uwalnianie emocji.