Asertywność w pracy zespołu

Podstawa zdrowej komunikacji w miejscu pracy leży w asertywności pracowników. Ta z kolei jest fundamentem efektywnej współpracy podczas osiągania celów. Moduł warsztatu z asertywności jest moją propozycją programu rozwojowego dla zespołu. Jego nadrzędnym celem jest zaproszenie jego członków do wspólniego wzmacniania relacji, by wspólnie cieszyć się wsparciem, motywacją i efektywnością.  Ten warsztat jest wprowadzeniem do team coachingu. 

Zawiera on:

 • ujęcie asertywnośći w odniesieniu do Analizy Transakcyjnej - Uczestnicy doświadczają, a następnie sięgają po wiedzę teoretyczną.
 • komunikację asertywną - warsztaty pogłębiające doświadczenie + wiedza teoretyczna,
 • sztukę udzielania feedbacku oraz informacji zwrotnej,
 • ćwiczenia budowania zespołu.

 

Cel warsztatu:

 • Stworzenie zespołowi przestrzeni zaufania i komfortu do pracy nad komunikacją wspierającą.
 • Poszerzenie wiedzy na temat asertywności.
 • Doświadczanie korzyści z umiejętności udzielania feadbacku,
 • Wzmocnienie motywacji pracowników.

Czas trwania warsztatu:

 • pierwszy dzień szkoleniowy: 7 godzin
 • drugi dzień szkoleniowy:       7 godzin

 

Program rozwojowy został tak zaprojektowany, aby można go było relalizować w systemie 2 dni, bądź każdy z dni w odstępie czasowym. 

Istnieje możliwość pogłębienia procesu rozwojowego o pracę indywidualną w formie coachingu/ mentoringu, bądź konsultingu. 

 

Podstawą prężnie rozwijających się organizacji są zdrowo funkcjonyjące team'y. Jeśli członkowie zespołu w Państwa firmie:

 • ... nie mają motywacji do pracy?
 • ... popełniają błędy komunikacyjne, które niosą ze sobą zbędnie koszty i nie wyciągają wniosków?
 • ... unikają odpowiedzialności za powierzone zadania?
 • ... boją się otwarcie ze sobą komunikować na temat swoich potrzeb? 
 • ... nie współpracują z innymi zespołami?
 • ... skoncentrowani są na niezdrowej rywalizacji? 
 • ... mobbingują członków w zespole?

 

... to inwestycja w ten warsztat jest dobrym rozwiązaniem.