Proces indywidualnego Life coachingu obejmuje:

- 1 spotkanie diagnostyczne,

- 9 spotkań coachingowych,

- 1 spotkanie podsumowujące proces,

- Czas trwania sesji: 1,5 h, 

- Ilość spotkań w miesiącu: 3,

- Kontrola postępów klienta pomiędzy sesjami,

- Zadania dla klienta pomiędzy sesjami,

- 3 sesje przypominające po zakończonym procesie coachingowym – 1 w miesiącu (sesje tego typu są stosowane w razie potrzeb klienta),

- Postępy klienta są mierzone na początku, raz podczas procesu oraz na zakończenie procesu,

- Czas trwania procesu: ok 3 miesiące.

 

Podczas każdego procesu coachingowego stosuję szeroką paletę narzędzi coachingowych (np. mapa celów, plan rozwoju indywidualnego, narzędzie do mierzenia  odpowiedzialności w zespole, zarządzanie czasem, matryce motywacji, narzędzia do planowania, monitorowania i badania efektywności prowadzenia projektów . Prezentowany program sesji coachingowych jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Life coaching obejmuje plany życiowe, relacje, wizje przyszłości, problemy, marzenia.

 

Przechodząc proces osiągniesz następujące korzyści:

- wyznaczysz sobie ambitne cele życiowe,

- zbudujesz poczucie własnej wartości,

- przełamiesz negatywne przekonania na swój temat,

- znajdziesz nowe obszary rozwoju dla siebie,

- poprawisz relacje z innymi ludźmi,

- wypracujesz indywidualne metody pokonywania własnych ograniczeń.