Proces indywidualnego coachingu biznesowego obejmuje:

- 1 spotkanie diagnostyczne,

- 9 spotkań konsultacyjno- coachingowych,

- 1 spotkanie podsumowujące proces,

- Czas trwania sesji: 60 min,

- Kontrola postępów klienta pomiędzy sesjami- na początku, w środku i na zakończenie procesu,

- Zadania dla klienta pomiędzy sesjami,

- Czas trwania procesu: ok. 3 miesiące.

Cena za sesję jednostkową - 200 zł netto

 

Podczas każdego procesu coachingowego stosuję szeroką paletę narzędzi coachingowych (np. mapa celów, plan rozwoju indywidualnego, narzędzie do mierzenia  odpowiedzialności w zespole, zarządzanie czasem, matryce motywacji, narzędzia do planowania, monitorowania i badania efektywności prowadzenia projektów). Każdy proces coachingowy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. 

 

Korzyści:

- utrwalenie pozytywnych zmian wypracowane podczas procesu coachingowego,

- skuteczniejsze dążenie do osiągnięcia postawionych sobie celów biznesowych,

- znalezienie nowych obszarów rozwoju dla siebie,

- wypracowanie indywidualnych metod pokonywania własnych ograniczeń,

- wzmocnienie efektywności swoich działań.